Kamis, 13 Oktober 2011

Kamus Basa Sunda

A

Abu = Kekebul
Abu Rokok = Calacah
Ada = Aya
Adalah = Nyaeta
Adik = Rai, Adi, Pun Adi
Air = Cai
Ajar = Wuruk, Atik ; Belajar = Diajar ; Ajaran = Wurukan, Atikan
Akan = Bade, Arek
Akan = Bakal
Alis = Halis
Alis = Halis = Kening
Anak = Budak, Murangkalih
Anak Adik = Suan
Anak Kakak = Alo
Anak Kecil = Budak Leutik, Murangkalih
Aneh = Aheng
Angsa = Soang
An-jing = Gogog
Apa = Naon ; Mau Apa = Bade Naon, Erek Naon
Api = Seuneu
Asam = Haseum, Asem (Benda)
Asin = Asin
Asin Sekali = Molelel
Atas = Luhur
Ayam = Hayam

Selasa, 27 September 2011

Selasa, 16 Agustus 2011

Tarucing Klasik


1. Make baju bodas lain dokter, make topi hejo lain tentara. (Toge)
2. Hayam naon anu sukuna sarebu? (Hayam keur pawey)
3. Diubek diteangan, geus kapanggih dipiceun. Naon? (Korong)
4. Naon sababna lamun tumpak mobil sok nundutan? (Sabab banna buleud)
5. Sato naon anu teu bisaeun mundur? (Sato nu nukangan tembok)
6. Bangku naon anu bisa didahar? (Bangkuang)
7. Cing pangnyebutkeun 5 rupa ngaran bungbuahan anu sok didahar,
sakali nyebut! (Rujak)

Rabu, 29 Juni 2011

Proxy, Gateway dan Firewall


Proxy server juga biasanya menjadi satu dengan firewall server, meskipun keduanya bekerja pada layer yang berbeda. Firewall atau packet filtering yang digunakan untuk melindungi jaringan lokal dari serangan atau gangguan yang berasal dari jaringan internet bekerja pada layer network, sedangkan proxy server bekerja pada layer aplikasi. Firewall biasanya diletakkan pada router-router, untuk sehingga bisa melakukan filtering atas paket yang lewat dari dan ke jaringan-jaringan yang dihubungkan. 

Konsep Dasar Proxy

Proxy dapat dipahami sebagai pihak ketiga yang berdiri ditengah-tengah antara kedua pihak yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai perantara, sedemikian sehingga pihak pertama dan pihak kedua tidak secara langsung berhubungan, akan tetapi masing-masing berhubungan dengan perantara, yaitu Proxy. 

Sebuah analogi; bila seorang mahasiswa meminjam buku di perpustakaan, kadang si mahasiswa tidak diperbolehkan langsung mencari dan mengambil sendiri buku yang kita inginkan dari rak, tetapi kita meminta buku tersebut kepada petugas, tentu saja dengan memberikan nomor atau kode bukunya, dan kemudian petugas tersebut yang akan mencarikan dan mengambilkan bukunya. Dalam kasus diatas, petugas perpustakaan tersebut telah bertindak sebagai perantara atau Proxy. Petugas tersebut juga bisa memastikan dan menjaga misalnya, agar mahasiswa hanya bisa meminjam buku untuk mahasiswa, dosen boleh meminjam buku semua buku, atau masyarakat umum hanya boleh meminjam buku tertentu. 

Senin, 20 Juni 2011

Mengatasi control panel tidak bisa dibuka

Berawal dari install software SAM Broadcaster (Software untuk radio siaran), mengakibatkan control panel tidak bisa dibuka dan windows explorer restart sendiri, pada mulanya saya kira diakibatkan oleh virus, saya coba scan drive c (system) dengan AVIRA, tapi tidak terdeteksi virus satupun. Setelah diotak-atik sana sini akhirnya dapat juga penyakitnya. Ternyata diakibatkan oleh software database firebird bawaan dari SAM Broadcaster.

Cara mengatasinya cukup mudah :

1. Masuk ke windows explorer anda
2. Pilih drive utama, biasanya C://
3. Masuk ke folder windows
4. Masuk ke folder system 32
5. Hapus firebird2control.cpl
note: anda harus login sebagai administrator untuk dapat menghapus file ini
—————————————–
semoga membantu

Setting Queue Simple Mikrotik

Berikut ini saya coba berbagi mengenai manajemen bandwidth mikrotik router dengan metode Queue Simple. Sebetulnya ada dua buah metode pengaturan pembagian bandwidth yang terdapat pada mikrotik, yaitu Queue Simple dan Queue Tree. Dari kedua Queue tersebut jelas memiliki perbedaan, diantaranya :

Queue Simple = melimit bandwith per ip
Queue Tree = melimit bandwidth lebih dari 1 ip (melimit keseluruhan)

kasus: misal bandwidth total yg kita miliki 1 mb
jumlah client : 4

Jika memakai Queue Simple :
1 client misal dikasih bandwidth 256kbps (meskipun yang online satu orang tetap dia mendapat bandwidthnya 256kbps) (cocok untuk game online)

Sabtu, 07 Mei 2011

Palakiah Milih Pipamajikaneun
Pikeun sawatara jalma, tampolana mah sok ngarasa lieur pikeun nangtukeun pipamajikaneun. Rek milih nu ieu, bisi kitu. Rek milih nu itu, bisi kieu. Pikeun ancer – ancer kumaha prak – prakanana milih pipamajikaneun, bisa di impleng sababaraha palakiah di handap :
 1. samemeh urang kawin, kudu apal heula nu jadi daya tarik pipamajikaneun. Pikeun nangtukeun daya tarikna, ulah galideur, tempo.... sukuna!! Nu matak kitu teh bisi bae pipamajikaneun teh sukuna.... henteu napak kana taneuh.
 2. Usahakeun neangan pipamajikaneun teh anak tunggal. Keun bae kolotna beunghar oge, ngan tangtu  urangna kudu naggung resiko..... nampa warisan.
 3. Kudu apal kana minyak seungit nu biasa dipakena. Urang kudu curiga ka pipamajikaneun lamun manehna boga kabiasaan make minyak...... erem.
 4. Tinggali kabiasaan make sapatuna, bisi bae manehna resep make sapatu duanana..... katuhu hungkul.
 5. Lamun urang ngaleng manehna, heug manehna nyarita “Ayang nyepengna ulah kana tonggong” urang kudu taki taki bisi bae .... tonggongna gorowong heug manehna terus ngageleber hiber.
 6. Pikeun ngalancarkeun komunikasi, pacuan milih pipamajikaneun teh kudu nu aya..... sirahan

Nu Kasép & Nu Geulis

Dina hiji mangsa, kacaturkeun aya hiji jajaka gandang nu keur néangan pipamajikaneun. Manéhna ngumbara ka unggal lembur jeung dayeuh, ti gunung tepi ka laut, malah tepi ka leuweung sagala.. “Kusabab aing kasép, pamajikan ogé kudu geulis, kudu sampurna kageulisanana, sangkan turunan aing karasép jeung gareulis” pokna téh.
Singgetna, manéhna papanggih jeung hiji lalaki kolot di leuweung nu ngabogaan 3 putri nu gareulis kawanti-wanti. Kulit hejo carulang, biwir ngagondéwa, gado endog sapotong, jeung saterusna…. jeung saterusna…
“Aki, nembé ayeuna kuring ningal istri2 anu sakitu gareulisna. Sim kuring téh nuju milari pibojoeun. Manawi diwidian, salah sahiji putri aki badé dijantenkeun istri ku abdi.”
“Aéh-aéh, kasép, sanajan tiluanana ogé mangga téh teuing, aki mah rido.”
“Ah, moal atuh ki, ageung teuing waragadna, oge bilih janten présédén awon engké pami diliput ku média infotainment.”
“Oh.. saé.. saé ari kitu mah!”
“Nanging, abdi téh bingung, kedah milih anu mana….”
“Teu kedah bingung kasép, mangga waé ditingali ti luhur satungtung rambut, ti handap sausap dampal. Nanging tengah2na mah teu kedah nya kasep, pamali!”
“Ah, teu kedah ditingal tengahna mah atuh ki, tos kabayang ieuh ku abdi na ogé.. héhé..”
Sanggeus dititénan…
“Aki, punten, si bungsu téh geuning gaduh cacat sakedik, saleresna mah teu katingal, nanging ari diperhatoskeun mah geuning éta cepil nu kénca langkung alit batan nu katuhu. Atuh nu nomer dua ogé ngagaduhan cacat sakedik, malah moal katingal, éta indung-sukuna geuning ageung sapalih.”
“Dupi si cikal kumaha adén?”
Perfect!”
“Tos yakin, Kasép?”
Absolutely!”
“Mangga atuh ari kitu mah…”
Singget carita, manéhna kawin jeung si cikal. Kacida bagjana manéhna ahirna bisa meunangkeun pamajikan nu geulis tur sampurna. Sababaraha bulan ti harita, pamajikanana ngalahirkeun, orokna lalaki, keur hideung teh, goreng patut deuih..
Manéhna bingung, tuluy tatanya ka si aki naha bisa kajadian bapana kasép indungna geulis, tapi anakna goréng patut kitu.
Si aki ngajawab,
“Sabenerna si cikal téh boga cacat saeutik, malah teu katingali.”
“Naon tea ki?”
“Harita manéhna téh geus kaburu reuneuh…ku urang Afrika …..”

Rabu, 13 April 2011

LAN

Tips membuat jaringan komputer (LAN/Local Area Network)

Jaringan komputer? emang apa sih jaringan itu? kita sering dengar tapi kadang, yang kita tahu hanya sedikit saja. bisa kita analogikan seperti jaringan di tubuh kita (jaringan sel). di tubuh kita, setiap perangkat yang ada saling terhubung, dengan fungsi untuk saling bekerja sama, walaupun setiap perangkatnya memiliki fungsi sendiri-sendiri. sebuah sistem dikatakan jaringan komputer jika terdapat model komputer tunggal yang melayani seluruh tugas-tugas komputasi suatu organisasi telah diganti oleh sekumpulan komputer berjumlah banyak yang terpisah-pisah akan tetapi saling berhubungan dalam melaksanakan tugasnya.

Definisi lainnya tentang jaringan komputer adalah Sebuah kumpulan komputer, printer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama dan bersama-sama menggunakan hardware/software yang terhubung dengan jaringan.

Senin, 07 Maret 2011

Guyon


Survey Kasehatan.

Nu survey kasehatan ngawawancara sababaraha urang aki-aki. Kieu di antarana:
“Naon wae Ki, rusiahna awet anom teh?”
“Biasa we, tara ngaroko, tara nginum inuman nu ngandung alkohol, jeung sare cukup.”
“Dupi yuswa sabaraha?”
“80 taun.”
“Eueuuhh….., dupi Aki nu ieu kumaha? Katingalna mah langkung sepuh tapi angger masih gagah keneh.”
“Sarua we Aki ge. Ngan, salian ti tara ngaroko, sare cukup, jeung teu wawuh kana inuman nu ngandung alkohol teh, Aki mah tara tinggaleun olahraga deuih.”
“Eueuhh…paingan atuh. Dupi yuswa?”
“91 taun”
“Wah, hebat.. Dupi Aki nu ieu kumaha? Kateguh lah, yuswana pasti pangsepuhna ti antawis nu sanes. Tapi naha bet masih tiasa bertahan, sok sanaos katingalna ripuh oge? Naon tah rusiahna?”
“Ah, kuring mah teu loba pantangan. Jhony Walker hayu, Whisky nyandu. Bir, tara kaliwat. Roko ge nya kitu, melenyun unggal waktu. Olah raga tara, kacape-cape. Bagadang mah geus puguh, tara kaliwat unggal peuting oge.”
“Wah, wah, wah, sakitu tos sepuh pisan bari semu ripuh kitu, tapi uyuhan we tiasa keneh bertahan hirup. Dupi yuswa ayeuna tos sabaraha?”
“Kuring? 27 taun!”
***
Meuli Kadu.
“Cing kadu teh,  dua.”
“Bade dipurak, bade ditalian, pa?”
“Nu hiji dipuwak, nu hiji ditayian.”
“Atuh bau, duanana.”

Sajak Sunda
Puisi sunda : Asih nu mawa peurih 1
oleh Pustaka Sunda

Asih surup ngudag srangenge
haliwungna ati anu ngageuri
kembang tresna ngawagu wayahna
rumasa raga teu walakaya

Geuning enya diri ngarasa
lieuk euweuh ragap teu aya
ukur keclak ibun katresna
ngalembereh maseuhan satia
Naha enya teu aya harga ?

Jumat, 18 Februari 2011

MP3 Wayang Golek

 Lakon Wayang Golek

Kanggo ka sadaya kadang wargi anu mikacinta ka budaya sunda, diantawisna Seni Wayang Golek, simkuring nyanggakeun ieu Lakon-lakon Wayang Golek dina wujud MP3. Mudah-mudahan sing janten motivasi kanggo ka urang khususna para nonoman nu aya di tatar sunda, supados tiasa ngajenan, ngamumule, tur ngaronjatkeun budayana. 

Asa ku lebar pisan budaya urang (sunda) nu sakitu beunghar tur luhung ajenna dimomorekeun ku urang nu pituin sunda. Ulah dugikeun ka "Jati Kasilih Ku Junti" (Budaya urang kasilih / kalibas ku budaya deungeun).
Tahap awalmah urang diajar mikaresep heula ka seni budayana, diantawisna dihandap ieu simkuring parantos nga-posting file-file MP3 lakon wayang golek. Salian ti hiburan wayang golek teh mangrupi hiji jalan kanggo urang mulungan elmu agama, da numutkeun sajarahna waktos jaman Sunan Kalijaga, mantena tiasa nyebarkeun agama islam kalayan lancar tur gampil ditarima ku umat, salah sawios jalana nyaeta ku Seni Wayang.

Mudah-mudahan sing seueur pulungeunana kanggo urang, kalayan manfaat dilarapkeun dina kahirupan, nu dipalar salamet urang di dunya tur akheratna. Amin.

Selasa, 11 Januari 2011

Lagu Melankolis

 1. Mayang Sari - Tiada Lagi
 2. Mayang Sari - Kusalah Menilai
 3. Hengky Supit - Isi Hati
 4. Ismi Azis - Kasih
 5. Elite - kado Ultah
 6. Juliet - Kasih
 7. Nova - Tak Perlu Jelaskan
 8. Poppy Mercury - Surat Undangan
 9. Rita Effendi - Selamat Jalan Kekasih
 10. Stinky - Seandainya
 11. Romeo - Memory
 12. Five Minutes - Terimakasih
 13. Krisdayanti - Penantian
 14. Arwana - Kunanti
 15. Inka Christie - Nyanyian Suara Hati
 16. Inka Christie - Nafas Cinta
 17. Mayang Sari Ft Deddy Dores - Jangan Pisahkan
 18. Ella Ft Deddy Dores - Mendung Tak Berarti Hujan
 19. Exists - Dirantai Digelangi Rindu
 20. Saleem Iklim - Mimpi Yang Hilang
 21. Adegan - Satu Kata
 22. Fryda Lucyana - Sgala Rasa Cinta
 23. Saleem Iklim - Bunga Emas
 24. Aishah - Kasih Kita 
 25. Anang - Merpati 
 26. Conny Dio - Bawalah Aku pergi 
 27. Andy Liany - Kata Cinta 
 28. Wings - Sejati
 29. Exists - Masih terserah Ayumu
 30. 6 Bintang Rocker - Kuserahkan
 31. Andre Hehanusa - Kuta Bali 
 32. Imanez - Harus Mau 
 33. AB Three - Kerinduanku
 34.  Arie Pradina - Disudut Jendela
 35. Ahmad Band - Bidadari Dikesunyian
 36. Nora - Di Persimpangan Dilema  
 37. Olan - Cinta Bandar Tasik Selatan
 38. Siti Nurhaliza - Betapa Kucinta Padamu
 39. Siti Nurhaliza - Purnama Merindu
 40. Siti Nurhaliza - Wajah Kekasih
 41. Sting - Adakah Kau Setia
 42. Sultan - Setia Menanti
 43. Ella - Aku, Kau Dan Dia
 44. Ella - Berlayar Tak Bertepian
 45. Ella - Kau saja yang tahu
 46. Ella - Pengemis Cinta
 47. Ella - Retak
 48. Ella - Sembilu
 49. Ella - Tiada Tangis Lagi
 50. Saleem Iklim - Antara Sutera dan bulan
 51. Saleem Iklim - Karam di lautan duka
 52. Saleem Iklim - Mahligai seribu mimpi
 53. Saleem Iklim - Benci Tapi Rindu
 54. Thomas - Bunga
 55. UKS - Opera Cinta Buta
 56. Elly Mazfein - Usah Ditambah Bara Yg Tersimpan
 57. Eye - Satu Nama Tetap Abadi
 58. Fauziah Latif - Enggan
 59. Fauziah Latif - Teratai Madu Di Tasik Madu
 60. Mega - Bayangan Gurauan

Komentar Via Facebook

Esbiwan Multimedia : Electronic Service, Perancangan FM Transmitter, Computer Maintenance, Warnet. Alamat : Blok Cicadas RT 09/20 Kel Dangdeur Subang. Telp. (0260) 413809, 08179267319