Selasa, 16 Oktober 2012

Pengertian DHCP

Pengertian DHCP


Protokol Konfigurasi Hos Dinamik (PKHD) (bahasa Inggris: Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang berbasis arsitektur client/server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan.

Sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan alamat IP kepada semua komputer secara manual. Jika DHCP dipasang di jaringan lokal, maka semua komputer yang tersambung di jaringan akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari server DHCP. Selain alamat IP, banyak parameter jaringan yang dapat diberikan oleh DHCP, seperti default gateway dan DNS server.

DHCP didefinisikan dalam RFC 2131 dan RFC 2132 yang dipublikasikan oleh Internet Engineering Task Force. DHCP merupakan ekstensi dari protokol Bootstrap Protocol (BOOTP).

Kamis, 28 Juni 2012

Cinta Independen

Cinta Independen

Cik geura pendetan sakur liang-liang ringrang hariwang sumawona sumoréang
Ieu eusining haté rék dibudalkeun ngaliwatan kamalir asmara
Na sagara rasa salira girang cinta nu baris ngeueum ngagulidagna ciasmara
Ti dinya salira bakal uninga aya asih mudal umpal-umpalan
Antara golontorna ciasmara natrat taya nu milu ngiruhan

Ingkeun sina ngeueum sakujur jiwa salira nu langka kasaba ciasmara
Na saha nu bakal ngahalang-halang sapanjang urang silih simbeuhan kahayang
Da éstuning ukur pangjurung ti lulurung kalbu nu gumulung ngawujud madu
Euweuh nu ngaharu-biru atawa ngajujurung bari teu puguh alang-ujur
Piraku mun salira kalah nundung dibarung kaduhung jeung tatu jiwa sakujur
Énggal geura udaran raksukan salira kanggo kokojayan dina ciasmara
Na teu bayeungyang saban mangsa ngawang-ngawang kahayang nu can tinekanan?
Dalah pantar patapa moal wasa tur moal walakaya
Eureun tur lunta tina sarupaning ciasmara nu motah da jeroning dada
Na saban rasa manusa aya ciasmara nu ngaguruh ku sorangan. Ku sorangan!

Sawer Abah Kabayan (Cawokah Version)

Sawer Abah Kabayan

Kapara tamu sadayana
Warga wargi nu araya
Abah nyelang nyawer heula
Antosan da moal lila

Ujang nyai sami gandang
Sami calik dina ranjang
Ujang masih keneh bujang
Nikah kanu geulis lenjang

Pikeun Ujang........
Hukum kawin anu penting
Kudu ng*w* beurang peuting
Enjotkeun sing pulang anting
Ambeh bijil cai meuting

Kakara ujang ngarampa
Mimiti kana s*s*na
Samar kana cia nana
Bari dicium *t*lna

Ujang teh perlu bisa
Siga cara abah ka ema
Ayeuna mah geus waktuna
Mindeng ge moal doraka

Lamun ka*j*t ujang ngeluk
Kudu norobos nyuruwuk
Barengan bae ku curuk
Sanajan ujang bari diuk

Lamun ka*j*t ujang parat
Bujur ujang rikat angkat
Dedetken deui entong telat
Ambeh ujang ngarasa nikmat

Bisi bojo aduh
Mangkade ujang ulah geruh
Hudang bae subuh-subuh
Da moal karasa tunduh

Ngan ujang kudu taliti
Dibebener ati-ati
Sabab teu kitu pasti
Asup kana liang ta*

Mun si nyai geus ngalempreh
Ujang omat ulah leweh
Sanajan nepi kasoeh
Can aya nu tuluy paeh

Lamun meneran parawan
Rada hese mamatahan
Sabab tacan pangalaman
Ent*dna lalaunan

Tapi mun ujang ka randa
Tangtu moal lila-lila
Molompong moal sulaya
Lantaran urut baheula

*w*an mah tara seubeuh
Ngan ukur ngarana ngeunah
Komo lamun enggeus baseuh
Buc*t bareng bararaseuh

Lamun bojo keur bungkiang
Omat ujang ulah hariwang
Keureuyeuh ent*d titukang
Dedetkeun kasisi ranjang

Ngalaman abah baheula
Bari diuk bari sila
Dedetkeun sing rada lila
Panon ge sok peureum beunta

Pikeun Nyai.........
Poma nyai ulah talangke
Kudu emut ka caroge
Kujalan masihan ng*w*
Najan tas balik gawe

Lamun nyai keur di *w*
Mangkade sing hade gawe
Itung-itung mayar gawe
Ngarah ngeunah kana hate

Mimiti mah karasa nyeri
Asa kana liang ta*
Tapi lamun geus sakali
Tangtu matak hayang deui

Nyaina bari nyangkere
Atawa bari nyarande
Ambeh buc*t kana sepre
Ngeunahna lain jore-jore

Lamun nyai hayang nyaho
Buc*t nyai jiga leho
Ngeunah alahbatan kejo
Matak sagala ge poho

Waktuna caroge tumpak
Nyai teh kudu ngandengkak
Teu beda siga bakakak
Bari tilaman taplak

Mun caroge arek buc*t
Omat nyai ulah ngejat
Empotkeun bae sing rikat
Ambeh pagalo jeung rukat

Sakitu bae ti abah
Mangkade ulah gareuwah
Tangetkeun ulah gagabah

Jumat, 27 April 2012

Perintah Dasar GNU/Linux

Perintah Dasar GNU/Linux

Perintah-perintah (command) dasar di GNU/Linux di jalankan di suatu terminal shell yang biasa disebut terminal atau console. Terminal atau console ini dikenal dengan istilah Command Line Interface (CLI) yang bisa diaktifkan dengan cara klik menu Applications → Accessories → Terminal.

Selain itu bisa juga dengan bekerja diconsole murni dengan menakan kombinasi tombol ctrl+alt+F1 dimana F1 bisa diganti sampai F6. Untuk kembali ke mode Grafical User Interface (GUI) tekan ctrl+alt+F7.

Komentar Via Facebook