Selasa, 16 Oktober 2012

Pengertian DHCP

Pengertian DHCP


Protokol Konfigurasi Hos Dinamik (PKHD) (bahasa Inggris: Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang berbasis arsitektur client/server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan.

Sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan alamat IP kepada semua komputer secara manual. Jika DHCP dipasang di jaringan lokal, maka semua komputer yang tersambung di jaringan akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari server DHCP. Selain alamat IP, banyak parameter jaringan yang dapat diberikan oleh DHCP, seperti default gateway dan DNS server.

DHCP didefinisikan dalam RFC 2131 dan RFC 2132 yang dipublikasikan oleh Internet Engineering Task Force. DHCP merupakan ekstensi dari protokol Bootstrap Protocol (BOOTP).

Kamis, 28 Juni 2012

Cinta Independen

Cinta Independen

Cik geura pendetan sakur liang-liang ringrang hariwang sumawona sumoréang
Ieu eusining haté rék dibudalkeun ngaliwatan kamalir asmara
Na sagara rasa salira girang cinta nu baris ngeueum ngagulidagna ciasmara
Ti dinya salira bakal uninga aya asih mudal umpal-umpalan
Antara golontorna ciasmara natrat taya nu milu ngiruhan

Ingkeun sina ngeueum sakujur jiwa salira nu langka kasaba ciasmara
Na saha nu bakal ngahalang-halang sapanjang urang silih simbeuhan kahayang
Da éstuning ukur pangjurung ti lulurung kalbu nu gumulung ngawujud madu
Euweuh nu ngaharu-biru atawa ngajujurung bari teu puguh alang-ujur
Piraku mun salira kalah nundung dibarung kaduhung jeung tatu jiwa sakujur
Énggal geura udaran raksukan salira kanggo kokojayan dina ciasmara
Na teu bayeungyang saban mangsa ngawang-ngawang kahayang nu can tinekanan?
Dalah pantar patapa moal wasa tur moal walakaya
Eureun tur lunta tina sarupaning ciasmara nu motah da jeroning dada
Na saban rasa manusa aya ciasmara nu ngaguruh ku sorangan. Ku sorangan!

Jumat, 27 April 2012

Perintah Dasar GNU/Linux

Perintah Dasar GNU/Linux

Perintah-perintah (command) dasar di GNU/Linux di jalankan di suatu terminal shell yang biasa disebut terminal atau console. Terminal atau console ini dikenal dengan istilah Command Line Interface (CLI) yang bisa diaktifkan dengan cara klik menu Applications → Accessories → Terminal.

Selain itu bisa juga dengan bekerja diconsole murni dengan menakan kombinasi tombol ctrl+alt+F1 dimana F1 bisa diganti sampai F6. Untuk kembali ke mode Grafical User Interface (GUI) tekan ctrl+alt+F7.

Komentar Via Facebook