Kamis, 28 Juni 2012

Sawer Abah Kabayan (Cawokah Version)

Sawer Abah Kabayan

Kapara tamu sadayana
Warga wargi nu araya
Abah nyelang nyawer heula
Antosan da moal lila

Ujang nyai sami gandang
Sami calik dina ranjang
Ujang masih keneh bujang
Nikah kanu geulis lenjang

Pikeun Ujang........
Hukum kawin anu penting
Kudu ng*w* beurang peuting
Enjotkeun sing pulang anting
Ambeh bijil cai meuting

Kakara ujang ngarampa
Mimiti kana s*s*na
Samar kana cia nana
Bari dicium *t*lna

Ujang teh perlu bisa
Siga cara abah ka ema
Ayeuna mah geus waktuna
Mindeng ge moal doraka

Lamun ka*j*t ujang ngeluk
Kudu norobos nyuruwuk
Barengan bae ku curuk
Sanajan ujang bari diuk

Lamun ka*j*t ujang parat
Bujur ujang rikat angkat
Dedetken deui entong telat
Ambeh ujang ngarasa nikmat

Bisi bojo aduh
Mangkade ujang ulah geruh
Hudang bae subuh-subuh
Da moal karasa tunduh

Ngan ujang kudu taliti
Dibebener ati-ati
Sabab teu kitu pasti
Asup kana liang ta*

Mun si nyai geus ngalempreh
Ujang omat ulah leweh
Sanajan nepi kasoeh
Can aya nu tuluy paeh

Lamun meneran parawan
Rada hese mamatahan
Sabab tacan pangalaman
Ent*dna lalaunan

Tapi mun ujang ka randa
Tangtu moal lila-lila
Molompong moal sulaya
Lantaran urut baheula

*w*an mah tara seubeuh
Ngan ukur ngarana ngeunah
Komo lamun enggeus baseuh
Buc*t bareng bararaseuh

Lamun bojo keur bungkiang
Omat ujang ulah hariwang
Keureuyeuh ent*d titukang
Dedetkeun kasisi ranjang

Ngalaman abah baheula
Bari diuk bari sila
Dedetkeun sing rada lila
Panon ge sok peureum beunta

Pikeun Nyai.........
Poma nyai ulah talangke
Kudu emut ka caroge
Kujalan masihan ng*w*
Najan tas balik gawe

Lamun nyai keur di *w*
Mangkade sing hade gawe
Itung-itung mayar gawe
Ngarah ngeunah kana hate

Mimiti mah karasa nyeri
Asa kana liang ta*
Tapi lamun geus sakali
Tangtu matak hayang deui

Nyaina bari nyangkere
Atawa bari nyarande
Ambeh buc*t kana sepre
Ngeunahna lain jore-jore

Lamun nyai hayang nyaho
Buc*t nyai jiga leho
Ngeunah alahbatan kejo
Matak sagala ge poho

Waktuna caroge tumpak
Nyai teh kudu ngandengkak
Teu beda siga bakakak
Bari tilaman taplak

Mun caroge arek buc*t
Omat nyai ulah ngejat
Empotkeun bae sing rikat
Ambeh pagalo jeung rukat

Sakitu bae ti abah
Mangkade ulah gareuwah
Tangetkeun ulah gagabah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Komentar Via Facebook