Kamis, 28 Juni 2012

Cinta Independen

Cinta Independen

Cik geura pendetan sakur liang-liang ringrang hariwang sumawona sumoréang
Ieu eusining haté rék dibudalkeun ngaliwatan kamalir asmara
Na sagara rasa salira girang cinta nu baris ngeueum ngagulidagna ciasmara
Ti dinya salira bakal uninga aya asih mudal umpal-umpalan
Antara golontorna ciasmara natrat taya nu milu ngiruhan

Ingkeun sina ngeueum sakujur jiwa salira nu langka kasaba ciasmara
Na saha nu bakal ngahalang-halang sapanjang urang silih simbeuhan kahayang
Da éstuning ukur pangjurung ti lulurung kalbu nu gumulung ngawujud madu
Euweuh nu ngaharu-biru atawa ngajujurung bari teu puguh alang-ujur
Piraku mun salira kalah nundung dibarung kaduhung jeung tatu jiwa sakujur
Énggal geura udaran raksukan salira kanggo kokojayan dina ciasmara
Na teu bayeungyang saban mangsa ngawang-ngawang kahayang nu can tinekanan?
Dalah pantar patapa moal wasa tur moal walakaya
Eureun tur lunta tina sarupaning ciasmara nu motah da jeroning dada
Na saban rasa manusa aya ciasmara nu ngaguruh ku sorangan. Ku sorangan!

1 komentar:

Komentar Via Facebook