Sabtu, 02 Oktober 2010

Degung & Cianjuran

Degung & Cianjuran

Degung Keroncong Orchestra

Mangrupi hiji kreasi ti Ohan BK, nyaeta kolaborasi Musik Nasional Keroncong sinareng Karawitan Sunda, larap tur seger mirigan kawih-kawih sunda klasik anu pernah hirup puluhan taun ka tukang. Kreasi ieu digarap sasarengan ku Padepokan Seni Pancaniti pimpinan Maman S. TH sinareng OK Rapsodhy pimpinan Tan C Piet, kalayan bimbingan Bpk. Rd Ali Djajakusumah.

Mugia postingan Degung Keroncong ieu sing tiasa katampi kalayan kabingahan ku palawargi sadaya.

 1. Sekarmanis
 2. Dangdanggula, Pancaniti/Parikesit
 3. Ombak-ombakan 
 4. Suryamedal 
 5. Manggu-manggu
 6. Setraganda
 7. Ujung Lautan

Cianjuran Lingkung Seni Malati

 1. Bubuka
 2. Sedih Pati
 3. Tali Rasa
 4. Sedih Asih
 5. Garutan
 6. Gunung Sari
 7. Jeruk Manis
 8. Sinom Bungur
 9. Torotot Heong
 10. Bajigjag

Kacapi Kawih Mang Koko

 1. Kembang Tanjung Panineungan
 2. Samoja
 3. Malati Di Gunung Guntur
 4. Kalangkang Di Cikamiri
 5. Girimis Kasorenakeun
 6. Bulan Bandung Panineungan
 7. Hariring Kuring
 8. Imut Malati
 9. Kembang Balebat
 10. Karatagan Pahlawan

Kacapi Suling LS. Kancana Sari Bandung

 1. Ayun Ambing
 2. Arum Bandung
 3. Kunang Kunang
 4. Toropongan
 5. Catrik
 6. Banjaran
 7. Panggugah
 8. Tokecang

Degung Mang Koko

 1. Dina Jandela
 2. Hariring Nu Kungsi Nyanding
 3. Bulan Langlayangan Peuting
 4. Anggrek Japati
 5. Hareupeun Kaca
 6. Kembang Tanjung
 7. Longkewang
 8. Salempay Kaca
 9. Samoja
 10. Salempay Sutra
 11. Reumis Beureum Dina Eurih
 12. Angin Priangan
 13. Duh Indung
 14. Asih Abadi

2 komentar:

Komentar Via Facebook