Sabtu, 02 Oktober 2010

Degung & Cianjuran

Degung & Cianjuran

Degung Keroncong Orchestra

Mangrupi hiji kreasi ti Ohan BK, nyaeta kolaborasi Musik Nasional Keroncong sinareng Karawitan Sunda, larap tur seger mirigan kawih-kawih sunda klasik anu pernah hirup puluhan taun ka tukang. Kreasi ieu digarap sasarengan ku Padepokan Seni Pancaniti pimpinan Maman S. TH sinareng OK Rapsodhy pimpinan Tan C Piet, kalayan bimbingan Bpk. Rd Ali Djajakusumah.

Mugia postingan Degung Keroncong ieu sing tiasa katampi kalayan kabingahan ku palawargi sadaya.

Sekarmanis
Dangdanggula, Pancaniti/Parikesit
Ombak-ombakan 
Suryamedal 
Manggu-manggu
Setraganda
Ujung Lautan

Cianjuran Lingkung Seni Malati

Bubuka
Sedih Pati
Tali Rasa
Sedih Asih
Garutan
Gunung Sari
Jeruk Manis
Sinom Bungur
Torotot Heong
Bajigjag

Kacapi Kawih Mang Koko

Kembang Tanjung Panineungan
Samoja
Malati Di Gunung Guntur
Kalangkang Di Cikamiri
Girimis Kasorenakeun
Bulan Bandung Panineungan
Hariring Kuring
Imut Malati
Kembang Balebat
Karatagan Pahlawan

Kacapi Suling LS. Kancana Sari Bandung

Ayun Ambing
Arum Bandung
Kunang Kunang
Toropongan
Catrik
Banjaran
Panggugah
Tokecang

Degung Mang Koko

Dina Jandela
Hariring Nu Kungsi Nyanding
Bulan Langlayangan Peuting
Anggrek Japati
Hareupeun Kaca
Kembang Tanjung
Longkewang
Salempay Kaca
Samoja
Salempay Sutra
Reumis Beureum Dina Eurih
Angin Priangan
Duh Indung
Asih Abadi

3 komentar:

Komentar Via Facebook